cửa hàng

Thích sản phẩm của chúng tôi.


CAD Trái Đất, Nhập / xuất hình ảnh, đối tượng và mắt lưới địa hình giữa Google Earth ™ và hầu hết các chương trình CAD dễ dàng và trực quan.


Plex.Earth, Kết nối AutoCAD với Google Earth. Tạo đường cong cấp, nhập mô hình địa hình kỹ thuật số, hình ảnh tham chiếu hình ảnh.