Đặt bản đồ Bing làm bản đồ nền trong Microstation

Microstation trong phiên bản CONNECT Edition của nó, trong bản cập nhật của nó 7 đã kích hoạt khả năng sử dụng Bản đồ Bing làm lớp dịch vụ hình ảnh. Mặc dù nó đã có thể trước đó, nó chiếm một khóa cập nhật Microsoft Bing; nhưng như bạn sẽ nhớ, Microsoft hiện là đối tác chính của Bentley trong Pavilion Alliance, với một phím không còn cần thiết, chỉ có phiên CONNECT mở.

CONNECT là một dịch vụ mà qua đó bạn có quyền truy cập vào các bản cập nhật, các khóa đào tạo, kiểm soát các dự án được quản lý bởi người dùng và quản lý vé. Dịch vụ này tồn tại trong nền tảng trực tuyến và cũng có trong phiên bản máy khách.

Như chúng ta đã nghe tại Hội nghị Singapore, công nghệ được gọi là ConceptStation trong môi trường DgnDB / iModel sẽ cho phép không chỉ kết nối với dịch vụ bản đồ Bing, mà còn sớm là MapBox và Here.

Một khi phiên CONNECT client đã bắt đầu, chỉ ra hệ tọa độ, bạn có thể gọi một bản đồ nền từ khung nhìn thuộc tính.

Từ các lớp dữ liệu Bing, có thể có:

  • Bản đồ đường phố: Bản đồ dạng bản đồ với đường xá và tên địa điểm,
  • Hình ảnh trên không - trên không,
  • Hybrid: kết hợp hình ảnh trên không và đường xá và tên địa điểm,

Có tùy chọn để xác định độ cao cho trường hợp các hình ảnh đường trên mô hình 3D, cũng như để thiết lập tỷ lệ minh bạch.

Điều thú vị là cấu hình bản đồ Microstation lưu trữ nó trong một bộ đệm kết hợp với chế độ xem (View), để nó có thể được kích hoạt trong các cửa sổ riêng biệt theo cách đồng bộ, độc lập và thậm chí đã lưu, làm cho chế độ xem trước hoặc tiếp theo với tốc độ của kết xuất, trong đó Microstation luôn luôn là rất mạnh mẽ.

Hiện tại, lát gạch hơi chậm nhưng phụ thuộc vào loại kết nối Internet, đặc biệt là khi di chuyển hoặc tiếp cận. Nhưng một khi tải về, nó hoạt động kỳ diệu.


Để gọi dịch vụ từ dòng lệnh:

Key-In - SET BACKGROUNDMAP NONE | ĐƯỜNG | AERIAL | HYBRID [zOffset, [minh bạch, [viewNumber]]]

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn.