Lưu trữ

Các khóa học về Tham số CREO

Khóa học tham số PTC CREO - Thiết kế, phân tích và mô phỏng (1/3)

CREO là giải pháp 3D CAD giúp bạn tăng tốc đổi mới sản phẩm để bạn có thể tạo ra các sản phẩm tốt hơn nhanh hơn. Dễ học, Creo đưa bạn đi liền mạch từ những giai đoạn đầu tiên của thiết kế sản phẩm đến quá trình sản xuất và hơn thế nữa. Bạn có thể kết hợp chức năng mạnh mẽ và đã được chứng minh với ...

Khóa học tham số PTC CREO - Thiết kế, phân tích và mô phỏng (2/3)

Creo Parametric là phần mềm thiết kế, sản xuất và kỹ thuật của PTC Corporation. Nó là một phần mềm cho phép mô hình hóa, photorealism, thiết kế hoạt ảnh, trao đổi dữ liệu, trong số các thuộc tính khác khiến nó rất phổ biến trong giới thiết kế cơ khí và các chuyên gia khác. AulaGEO giới thiệu khóa học tạo mô hình 3D nâng cao này sử dụng các lệnh Creo nâng cao ...

Khóa học tham số PTC CREO - Thiết kế, Ansys và mô phỏng (3/3)

Creo là giải pháp 3D CAD giúp bạn tăng tốc đổi mới sản phẩm để bạn có thể tạo ra sản phẩm tốt hơn nhanh hơn. Dễ học, Creo đưa bạn đi liền mạch từ những giai đoạn đầu tiên của thiết kế sản phẩm đến quá trình sản xuất và hơn thế nữa. Bạn có thể kết hợp chức năng mạnh mẽ và đã được chứng minh với ...