Lưu trữ

Các khóa học của Ansys

Khóa học Ansys Workbench 2020

Ansys Workbench 2020 R1 Một lần nữa AulaGEO mang đến một ưu đãi mới cho việc đào tạo trong Ansys Workbench 2020 R1 - Thiết kế và mô phỏng. Với khóa học, bạn sẽ học những kiến ​​thức cơ bản về Ansys Workbench. Bắt đầu với phần giới thiệu, chúng ta sẽ có một đánh giá nhanh về các phân tích thực tế sẽ được đề cập trong suốt khóa học. Chúng ta sẽ thấy…

Giới thiệu về khóa học thiết kế sử dụng bàn làm việc Ansys

Hướng dẫn cơ bản để tạo mô phỏng cơ học trong chương trình phân tích phần tử hữu hạn tuyệt vời này. Ngày càng nhiều kỹ sư sử dụng Solid Modelers với phương pháp phần tử hữu hạn để giải quyết các vấn đề hàng ngày về trạng thái ứng suất, biến dạng, truyền nhiệt, dòng chất lỏng, điện từ học, v.v. Khóa học này trình bày một tập hợp các lớp học được ...