Lưu trữ

Các khóa học HEC-RAS

Khóa học lập mô hình và phân tích lũ - sử dụng HEC-RAS và ArcGIS

Khám phá tiềm năng của Hec-RAS và Hec-GeoRAS cho mô hình kênh và phân tích lũ lụt #hecras Khóa học thực hành này bắt đầu từ đầu và được thiết kế từng bước, với các bài tập thực hành, cho phép biết các nguyên tắc cơ bản thiết yếu trong quản lý Hec -RAS. Với Hec-RAS, bạn sẽ có khả năng thực hiện các nghiên cứu lũ lụt và xác định ...

Khóa học lập mô hình lũ lụt - HEC-RAS từ đầu

Phân tích đại lộ và lũ lụt bằng phần mềm miễn phí: HEC-RAS HEC-RAS là một chương trình của Quân đoàn Công binh Hoa Kỳ, để mô hình hóa lũ lụt trên các sông tự nhiên và các kênh khác. Trong khóa học giới thiệu này, bạn sẽ thấy quá trình thực hiện các mô hình một chiều, mặc dù từ phiên bản 5 ...