Lưu trữ

Các khóa học về nhà phát minh

Khóa học Inventor Nastran

Autodesk Inventor Nastran là một chương trình mô phỏng số mạnh mẽ và mạnh mẽ cho các vấn đề kỹ thuật. Nastran là một công cụ giải pháp cho phương pháp phần tử hữu hạn, được công nhận trong cơ học kết cấu. Và không cần phải nói đến sức mạnh to lớn mà Inventor mang lại cho chúng ta đối với thiết kế cơ khí. Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu quy trình của ...