Lưu trữ

Các khóa học về máy xay sinh tố

Khóa học máy xay sinh tố - Mô hình thành phố và cảnh quan

Blender 3D Với khóa học này, học viên sẽ học cách sử dụng tất cả các công cụ để tạo mô hình các đối tượng ở dạng 3D, thông qua Blender. Một trong những chương trình đa nền mã nguồn mở và miễn phí tốt nhất, được tạo ra để tạo mô hình, kết xuất, hoạt ảnh và tạo dữ liệu 3D. Thông qua giao diện đơn giản, bạn sẽ có thể thu thập được những kiến ​​thức cần thiết để đối mặt với ...