Đăng ký sự kiện

Hội nghị triển lãm công nghệ tiếp theo AEC

Thứ tư, Jun 3, 2020 - Thứ sáu, Jun 5, 2020

8: 00am - 5: 00pm

AEC Next Technology Expo + Hội nghị là hội nghị thương mại chính và trung lập của các nhà cung cấp ở Bắc Mỹ, tập trung vào việc triển khai và tích hợp công nghệ được xây dựng trên toàn thế giới vào vòng đời của các dự án. Các nhà cung cấp cung cấp:

  • phần cứng,
  • phần mềm và dịch vụ,
  • Công nghệ mới nổi và các sản phẩm xây dựng / xây dựng

Bổ sung với một chương trình giáo dục toàn diện.

Đến từ sự kiện

NƠI MCCORMICK
2301 S. King Drive
Chicago, Illinois, 60616

Phí sự kiện

MIỄN PHÍ