Đăng ký sự kiện

Hội thảo & Triển lãm SPAR 3D

Thứ tư, Jun 3, 2020 - Thứ sáu, Jun 5, 2020

8: 00am - 5: 00pm

Sự kiện trung lập nhà cung cấp hàng đầu tập trung vào 3D cảm biến, xử lý và trực quan hóa các công cụ và hệ thống bao gồm SLAM, thiết bị đeo, cảm biến, dữ liệu lớn, AR / VR, công nghệ in và tự trị. Tiếp viên 1,000 + là một phần của tổng số đại biểu 2,500 tại hội chợ được sắp xếp. www.spar3d.com

Đến từ sự kiện

Nơi McCormick
Chicago, IL

Phí sự kiện

MIỄN PHÍ