Đăng ký sự kiện

Năm trong cơ sở hạ tầng 2020

Thứ hai, tháng 10 12, 2020 - Thứ năm, tháng 10 15, 2020

8: 00am - 5: 00pm

Năm hội nghị về cơ sở hạ tầng của Bentley là một tập hợp toàn cầu của các giám đốc điều hành hàng đầu trong thế giới về thiết kế, xây dựng và vận hành cơ sở hạ tầng.

Đến từ sự kiện


Vancouver

Phí sự kiện

MIỄN PHÍ