Đăng ký sự kiện

IX NGÀY GIÁO DỤC TRONG VIỆC XÁC NHẬN TỪ CHỐI VÀ GIS

Thứ hai, tháng 5 27, 2019 - Thứ sáu, tháng 5 31, 2019

8: 30am - 5: 00pm

Đến từ sự kiện

Đại học trung tâm của Bogotá
Cl. 21 # 4-40
Bogotá, Cundinamarca

Phí sự kiện

MIỄN PHÍ
Ngày
giờ
từ phút
Giây