Đăng ký sự kiện

Công cụ địa lý 2019

Thứ năm, tháng 6 27, 2019

8: 30am - 5: 00pm

Sau lần đầu tiên Geoblogger được tổ chức tại Valencia tại 2017, đến cuộc họp thứ hai của các sinh viên của Hệ thống thông tin địa lý và các ngành khoa học liên quan để nói về thế giới và GEO, vào ngày 27 vào tháng 6, và trùng với CIGEO 2019 Đại hội Kỹ thuật Địa chất (26 và 27 của tháng 6). Cả hai sự kiện sẽ được phát triển tại Trường Kỹ sư Kỹ thuật bậc cao về Địa hình, Đo đạc và bản đồ của Đại học Bách khoa Madrid.

Đến từ sự kiện

Đại học Bách khoa Madrid
Cơ sở phía Nam, A-3, Km 7, 28031
Madrid

Phí sự kiện

MIỄN PHÍ
Ngày
giờ
từ phút
Giây