Lưu trữ

ArcGIS Pro

Chuyển đổi dữ liệu CAD sang GIS với ArcGIS Pro

Chuyển đổi dữ liệu được xây dựng với chương trình CAD sang định dạng GIS là một thói quen rất phổ biến, đặc biệt vì các ngành kỹ thuật như địa hình, địa chính hoặc xây dựng vẫn sử dụng các tệp được xây dựng trong các chương trình thiết kế hỗ trợ máy tính (CAD), với logic xây dựng không định hướng đến các đối tượng nhưng với các dòng của dòng, đa giác, nhóm và ...