Lưu trữ

IA

Thành phố thế kỷ 101: xây dựng cơ sở hạ tầng XNUMX

Cơ sở hạ tầng là nhu cầu phổ biến ngày nay. Chúng ta thường nghĩ đến các thành phố thông minh hoặc kỹ thuật số trong bối cảnh các thành phố lớn có nhiều dân cư và nhiều hoạt động gắn liền với các thành phố lớn. Tuy nhiên, những nơi nhỏ cũng cần có cơ sở hạ tầng. Yếu tố thực tế là không phải tất cả các biên giới chính trị đều kết thúc trên ranh giới địa phương, ...