Lưu trữ

Sơ đồ web

Geopois.com - Nó là gì?

Gần đây chúng tôi đã nói chuyện với Javier Gabás Jiménez, Kỹ sư Địa lý và Địa hình, Magister về Đo đạc và Bản đồ - Đại học Bách khoa Madrid, và một trong những đại diện của Geopois.com. Chúng tôi muốn tìm hiểu trực tiếp tất cả thông tin về Geopois, bắt đầu được biết đến từ năm 2018. Chúng tôi bắt đầu với một câu hỏi đơn giản, Geopois.com là gì?