Lưu trữ

Văn bằng AulaGEO

Văn bằng - Chuyên gia kết cấu BIM

Khóa học này hướng đến những người dùng quan tâm đến lĩnh vực thiết kế kết cấu, những người muốn tìm hiểu các công cụ và phương pháp một cách toàn diện. Tương tự như vậy đối với những người muốn bổ sung kiến ​​thức của mình, bởi vì họ đã thành thạo một phần phần mềm và muốn học cách phối hợp thiết kế kết cấu trong các chu trình thiết kế, phân tích và sắp xếp ...

Văn bằng - Chuyên gia về vòng đời sản phẩm

Khóa học này hướng đến những người dùng quan tâm đến lĩnh vực thiết kế cơ khí, những người muốn tìm hiểu các công cụ và phương pháp một cách toàn diện. Tương tự như vậy đối với những người muốn bổ sung kiến ​​thức của họ, bởi vì họ đã thành thạo một phần phần mềm và muốn học cách phối hợp thiết kế tham số trong các chu kỳ mô hình hóa, phân tích và mô phỏng ...

Văn bằng - Chuyên gia vận hành BIM

Khóa học này hướng đến những người dùng quan tâm đến lĩnh vực quy hoạch xây dựng, những người muốn tìm hiểu các công cụ và phương pháp một cách toàn diện. Tương tự như vậy đối với những người muốn bổ sung kiến ​​thức của họ, bởi vì họ đã thành thạo một phần phần mềm và muốn học cách phối hợp thiết kế với ngân sách ...

Văn bằng - Chuyên gia công trình dân dụng

Khóa học này hướng đến những người dùng quan tâm đến lĩnh vực xây dựng dân dụng, những người muốn tìm hiểu các công cụ và phương pháp một cách toàn diện. Tương tự như vậy, đối với những người muốn bổ sung kiến ​​thức của họ, vì họ đã thành thạo một phần phần mềm và mong muốn học cách phối hợp thiết kế các công trình dân dụng trong các chu trình tiếp thu, thiết kế ...

Văn bằng - Chuyên gia về công trình đất

Khóa học này hướng đến những người dùng quan tâm đến lĩnh vực viễn thám, những người muốn tìm hiểu các công cụ và phương pháp một cách toàn diện. Cũng dành cho những người muốn bổ sung kiến ​​thức của mình, vì họ đã thành thạo một phần phần mềm và muốn học cách phối hợp thông tin lãnh thổ với các chu trình thu thập, phân tích và xử lý ...

Văn bằng - Chuyên gia không gian địa lý

Khóa học này hướng đến những người dùng quan tâm đến lĩnh vực Hệ thống Thông tin Địa lý, những người muốn tìm hiểu các công cụ và phương pháp một cách toàn diện. Cũng dành cho những người muốn bổ sung kiến ​​thức của mình, vì họ đã thành thạo một phần phần mềm và muốn học cách tích hợp thông tin không gian địa lý trong các chu kỳ thu thập, phân tích và ...

Văn bằng - Chuyên gia lập mô hình 3D

Khóa học này hướng đến những người dùng quan tâm đến lĩnh vực mô hình 3D, những người muốn tìm hiểu các công cụ và phương pháp một cách toàn diện. Cũng dành cho những người muốn bổ sung kiến ​​thức của mình, vì họ đã thành thạo một phần phần mềm và muốn học cách phối hợp thiết kế ba chiều trong các chu kỳ thu nhận, mô hình hóa và sắp xếp dữ liệu khác nhau của nó ...

Văn bằng - Chuyên gia BIM MEP

Khóa học này hướng đến những người dùng quan tâm đến lĩnh vực thiết kế cơ điện, những người muốn tìm hiểu các công cụ và phương pháp một cách toàn diện. Tương tự như vậy đối với những người muốn bổ sung kiến ​​thức của mình, bởi vì họ đã thành thạo một phần phần mềm và muốn học cách phối hợp thiết kế kết cấu trong các chu trình thiết kế, phân tích và sắp xếp ...