Đăng ký sự kiện

Địa chất Andean 2020

Thứ hai, Jun 8, 2020 - Thứ ba, Jun 9, 2020

12: 00am - 12: 00am

GEOMATICA ANDINA là cuộc họp của các chuyên gia làm việc trong khảo sát, quản lý và xử lý thông tin địa lý ở Colombia và Vùng Andean. Hội nghị công bằng này quy tụ nhiều hơn những người dùng chuyên nghiệp 500 của khu vực tư nhân và công cộng với các công ty công nghệ hàng đầu liên quan đến các ngành khác nhau trong Geomatics, như địa hình, trắc địa, lưu trữ và phân tích dữ liệu không gian địa lý, bản đồ học, quang ảnh và hệ thống thông tin địa lý GIS trong số những người khác.

Đến từ sự kiện


Bogota

Phí sự kiện

MIỄN PHÍ